Khamis, 16 November 2017

ULASAN DAN PERBINCANGAN SOALAN 2 (A) - PEMAHAMAN TEKS UMUM

CADANGAN JAWAPAN SOALAN 2 (a)

i
Rangkai kata menikmati keseronokan bermaksud mengecapi / merasai/ mengalami kegembiraan/ kegirangan/

ii


Pertimbangan-pertimbangan yang diambil kira semasa memilih karya KOMSAS adalah seperti mengambil kira:-
i)      aspek teknik penceritaan atau jalan cerita
ii)    gaya bahasa menarik
iii) nilai-nilai murni yang dijadikan teladan

iii

Pada pendapat saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasrat melahirkan lebih ramai penulis karya sastera adalah dengan:-
i)      mengadakan pertandingan menghasilkan karya sastera di sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
ii)    mengadakan bengkel penulisan karya sastera.
iii) kerjasama badan bukan kerajaan dari segi kewangan, dan hadiah untuk membantu memperkasakan aktiviti sastera.
iv)    menubuhkan kelab sastera di sekolah.
v)      menerbitkan hasil karya sastera di majalah.
vi)    menerbitkan hasil karya sastera bermu di media masa dan media cetak.
vii) Menerbitkan rencana biodata pengkarya sastera terkenal negara di media elektronik dan media cetak.
viii)  Mana-mana jawapan pelajar yang sesuai diterima


Tiada ulasan: