Rabu, 7 Ogos 2013

CUBA KESAN KESALAHAN AYAT DI BAWAH DAN PERBAIKI KESALAHAN TERSEBUT

Latihan 1
 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa  mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Ali ditugas sebagai Pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak lapan tahun yang  lalu.

 2. Hana berkecimpung di dalam bidang peternakan itik, rusa  dan Angsa sejak kecil lagi.


  Latihan 2
Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti   kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Asean dianggota oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai, Vietnam, Singapura, Laos,
      myanmar, dan kemboja.

  2. Menurut percayaan masyarakat Melayu, sang kancil adalah binatang yang  pintar.

 
  Latihan 3
 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Tabeat merokok bagi wanita hamil akan bahayakan kesihatan dan  keselamatan bayi yang di
       kandung.

  2. "Keahlian aku di dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam tahun," berkata pensyarah
       tersebut.


  Latihan 4
 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa  mengubah struktur dan maksud asalnya.


  1. "Sekolah saya akan adakan satu persembahan  anekaragam," kata Alias kepada ibunya.

  2. Kami hendaklah senantiasa berwas pada terhadap anasir negatif  kalangan ahli persatuan ini.


  Latihan 5

  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Kita bagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangun ekonomi negara.
  2. Gejala cetak rompak boleh lumpuhkan industri seni utamanya industri muzik dan perfileman
      tanahair.


  Latihan 6
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. "Dimanakah awak letakkan gergaji yang telah gunakan tadi?" tanya Ramzi kepada anaknya.

  2. "Engkaulah Wakil Jualan yang perlu saya tunggu-tunggu?" kata Linggam
      kepada lelaki itu.


  Latihan 7
 Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Pastikan awak mencatit nama dan angka giliran pada kertas jawap tersebut.

  2. Pengurus Pemasaran akan sentiasa membantu engkau di dalam   melaksanakan tugas-tugas
      tersebut.Contoh Jawapan
  Latihan 1
  
  1. Ali ditugaskan/bertugas sebagai pengarang di Akhbar Utusan Melayu  semenjak lapan tahun   
     yang lalu.

  2. Hana berkecimpung dalam bidang penternakan itik, rusa  dan angsa sejak kecil lagi.


  Latihan 2
  
  1. Asean dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai,  Vietnam, Singapura, Laos,  
      Myanmar, dan Kemboja.

  2. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, Sang Kancil adalah binatang  yang pintar.


  Latihan 3
  
  1. Tabiat merokok bagi wanita hamil akan membahayakan kesihatan dan  keselamatan bayi yang
      dikandung

  2. "Keahlian saya dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam  tahun," kata pensyarah
       tersebut.

  Latihan 4

  1. "Sekolah kami akan mengadakan satu persembahan aneka ragam," kata  Alias kepada ibunya.

  2. Kita hendaklah senantiasa berwaspada terhadap anasir negatif  dalam kalangan ahli persatuan ini.


  Latihan 5
  
  1. Kami sebagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangunkan  ekonomi negara.

  2. Gejala cetak rompak boleh melumpuhkan industri seni terutamanya  industri muzik dan
      perfileman tanah air.


  Latihan 6
  
  1. "Di manakah kamu letakkan gergaji yang telah digunakan tadi?" tanya  Ramzi kepada anaknya.

  2. "Engkaukah Wakil Jualan yang perlu kami tunggu-tunggu?" tanya Linggam kepada lelaki itu.


  Latihan 7
  
  1. Pastikan kamu mencatat nama dan angka giliran pada kertas jawapan  tersebut.

  2. Pengurus pemasaran akan sentiasa membantu kamu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.


 

1 ulasan:

jason lee berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.